This page is unfortunately only available in Dutch.

Uw manuscript

Wanneer u een manuscript heeft, dat u graag via MijnEigenBoek wilt uitgeven, kunt u het ons toesturen. Wij verzoeken u, het manuscript zowel in digitale als in uitgeprinte vorm aan te leveren.

Binnen twee maanden nemen wij contact met u op. Er zijn twee mogelijkheden:

-          Uw boek komt in aanmerking voor uitgave via MijnEigenBoek; wij maken met u een afspraak om in een persoonlijk onderhoud de uitgave van uw boek te bespreken;

-          Wij kunnen niet met uw manuscript uit de voeten omdat de kwaliteit onvoldoende is, of omdat het pornografische, racistische of fascistische tendensen bevat.

U kunt tevens een papieren manuscript of een laatste exemplaar van een boek dat niet meer wordt uitgegeven sturen. Dat zal dan door ons eerst gedigitaliseerd moeten worden. Hiervoor zullen wij u extra kosten in rekening brengen.
U kunt uw manuscript ook in een kant-en-klaar, werkbaar pdf-bestand aanleveren. Dat geldt zowel voor het omslag als voor het binnenwerk. Wilt u een pdf-bestand aanleveren, dan moet deze voldoen aan de specificaties van onze drukkerij. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.

Ook willen wij graag van u weten of u illustraties dan wel foto’s wilt laten opnemen in uw boek. Wij rekenen voor het digitaliseren ervan 15 euro per foto of illustratie. Wees er wel zeker van dat de door u aangeleverde illustraties geen inbreuk maken op beeldrechten van anderen.
Het plaatsen van digitaal aangeleverde illustraties, tekeningen en foto’s kost 10 euro per afbeelding mits ze aan de volgende standaardeisen voldoen: formaat JPG, met een resolutie (ofwel pixeldichtheid) van minimaal 300 dpi.Stappenplan: van manuscript tot boek

1.    U levert uw manuscript in digitale vorm bij ons aan. Daarnaast ontvangen wij per post van u een geprinte versie. Persoonlijk afleveren mag uiteraard ook; belt u dan even van tevoren! Toegestuurde manuscripten worden alleen geretourneerd als er een aan uzelf gefrankeerde envelop wordt meegestuurd.

2.    U krijgt van ons een bevestiging van ontvangst.

3.    Ons team overlegt wie uw manuscript gaat lezen.

4.    Na ongeveer twee maanden nemen wij contact met u op. Indien uw boek voor uitgave in aanmerking komt, sturen wij u een uitgeefovereenkomst toe.

5.    Wij sturen u een rekening voor de auteursbijdrage in de aanloopkosten, die in de regel € 1595 inclusief BTW bedraagt. Deze auteursbijdrage kan onder bepaalde omstandigheden hoger of lager uitvallen (zie verder onder: Wat is de auteursbijdrage?)

6.    Nadat deze kosten zijn voldaan, beginnen wij met de redactie van uw manuscript.

7.    Wij maken wij met u een afspraak voor een persoonlijk onderhoud, waarin wij ons commentaar met u bespreken en inventariseren hoe u wilt dat uw boek eruit komt te zien.

8.    Wij sturen u een geredigeerde versie per e-mail met wijzigingen en/of opmerkingen.

9.    Wij verwerken uw commentaar op onze redactie. Als wij al het materiaal compleet hebben, maken onze professionele vormgevers een lay-out van binnenwerk en omslag.

10. Vervolgens sturen wij u een gebonden proef voor een laatste correctieronde. Hier gaat het alleen nog om kleine correcties die bij de eerste ronde aan de aandacht ontsnapt zijn. Het is in dit stadium – behalve tegen betaling van meerkosten - niet meer mogelijk om een uitgebreide revisie te laten uitvoeren.

11. De laatste correcties worden uitgevoerd door onze professionele vormgevers.

12. De titel van het boek wordt op onze website gezet. Wij geven een korte beschrijving van het boek en plaatsen een afbeelding van de voorkant van het omslag op de site. U wordt als auteur geportretteerd met een korte levensbeschrijving en met een foto.

13. U ontvangt 8 auteursexemplaren.

14. Wij sturen exemplaren naar de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse Bibliotheekdienst.

15. Wij vragen een ISB-nummer aan, registreren uw boek bij het Centraal Boekhuis zodat het boek voor iedere boekhandel in Nederland en Vlaanderen bestelbaar is, en verzorgen de publiciteit voor uw boek.

16. Wij sturen persberichten over het verschijnen van uw boek naar locale en geselecteerde media en sturen u een boekaankondiging ter verspreiding in uw persoonlijke netwerk.

17. Wij verzorgen de uitvoering van bestellingen van uw boeken. U hebt als auteur dagelijks inzage in de status van de bestellingen in onze webwinkel en ontvangt 15% royalty’s per verkocht boek. Dit is een hoger percentage dan bij een reguliere uitgever.


Klik hier om naar de "veelgestelde vragen" pagina te gaan.