Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd kost het om een boek via MijnEigenBoek uit te geven nadat het manuscript is goedgekeurd?
Dat hangt in de eerste plaats af van het werk dat ervoor moet worden verricht: scannen van foto's, digitaliseren, redigeren, corrigeren. Verder kan de tijd die een auteur voor het uitgeefproces beschikbaar heeft, bepalend zijn. Sommige schrijvers doen er bijvoorbeeld een paar dagen over om de proeven te corrigeren, anderen nemen er soms wel een maand voor. Dat is uiteraard allemaal van invloed op de datum waarop het boek klaar is.
In de regel duurt het hele traject drie tot zes maanden. Het is dan ook van belang om in een vroeg stadium afspraken te maken over deze zaken, vooral als er een datum moet worden gepland voor de presentatie van het boek.
Wat is de auteursbijdrage?
De auteursbijdrage is in de regel €1595,- inclusief BTW. Voor poëzie vragen we minder: €1250,-. Deze kan hoger uitvallen, als er bijvoorbeeld veel foto’s of illustraties in het boek staan, die gescand en/of bewerkt moeten worden. Ook als er flink wat redactie op een boek gepleegd moet worden of als de tekst door ons gedigitaliseerd moet worden, kan de auteursbijdrage hoger uitvallen.
Indien u uw manuscript geredigeerd en opgemaakt als pdf-bestand aanlevert, zal de auteursbijdrage lager zijn. Datzelfde geldt ook als u een omslag als pdf-bestand aanlevert. De pdf-bestanden moeten dan wel aan de specificaties van onze drukkerij voldoen.
Wat zijn de mogelijkheden voor het vormgeven van een boek?
MijnEigenBoek werkt samen met professionele studio’s, die het vormgeven van uw boek vakkundig ter hand nemen. Maar u kunt zelf ook suggesties voor het ontwerp aanreiken.
Hoe moet een manuscript worden aangeleverd?
Een manuscript in definitieve vorm, en waar dus een boek van gemaakt gaat worden, kan zowel per e-mail, op een cd of op een USB-stick aan MijnEigenBoek verzonden worden. Het is heel belangrijk dat het manuscript als één bestand wordt aangeleverd en niet als allemaal losse bestandjes. Graag ontvangen wij daarnaast een geprinte versie van uw manuscript.
Als u een boek hebt met afbeeldingen, dient u die apart aan te leveren, in de volgorde waarin ze in het boek komen te staan en met een resolutie van tenminste 300 dpi. In de tekst dient u duidelijk aan te geven, op welke plaats de illustraties moeten komen. Voordat wij met de opmaak beginnen, moet helemaal duidelijk zijn, hoe u en wij het willen hebben. Pas als we het daar helemaal over eens zijn, kunnen we met de opmaak beginnen.
Wat wordt er gedaan aan publiciteit?
Als u een breder publiek wilt informeren over uw boek, kunt u aangeven op welke manier u dat wenst te doen. U kunt uw boek een International Standard Booknumber (ISBN) meegeven, zodat het officieel is geregistreerd. Uw boek kan ook naar de Koninklijke Bibliotheek worden gestuurd en het kan worden aangemeld bij NBD|Biblion, de overkoepelend organisatie van alle Nederlandse bibliotheken.
Als uw boek eenmaal verschenen is, brengen wij het onder de aandacht bij lokale media en bij gerichte doelgroepen. Zo zoeken we voor reisboeken naar reissites, gaan we voor misdaadromans naar ‘criminele’ communities en richten we ons met kookboeken op belangstellenden uit de culinaire wereld. Wij proberen daar, samen met u, het maximale aan interesse uit te halen.
Hoe krijg ik inzage in het aantal verkochte boeken?
Als schrijver krijgt u bij ons geautoriseerde toegang tot een privé auteursmenu, waar u dagelijks kunt volgen hoeveel boeken er van u in de winkel van MijnEigenBoek zijn besteld en door wie. Als uw volgende boek uit is, kunt u al uw lezers een e-mail sturen, u hebt hun adressen immers.
Kan ik bij MijnEigenBoek een boek heruitgeven?
Ja dat kan, mits u in het bezit bent van de rechten. Als de originele tekst niet als computerbestand beschikbaar is, kan MijnEigenBoek voor digitalisering zorgen. Daarvoor hebben wij één exemplaar nodig, dat we uit elkaar mogen halen om het te scannen. Als het boek in zijn oorspronkelijke staat wordt uitgegeven, zijn daar in beginsel bescheiden kosten aan verbonden. Wilt u correcties aanbrengen, dan kan dat ook, maar dan kunnen de productiekosten aanmerkelijk hoger uitvallen.